ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เครื่องปั่นข้อเหวี่ยงความเร็วสูง และเครื่อง UV/Vis Spectrophotomete) สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่าง ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่อาคารศิรินธร ในวันพุธที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการวิเคาะห์ตัวอย่าง UV ให้แก่ อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว