ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2561

ท่านสามารถโหลดตัวอย่างได้ที่ https://sites.google.com/pcru.ac.th/