ข่าวประชาสัมพันธ์

ร.ศ.ดร.ปิยระตน์  มูลศรีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคล 12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการในพระราชดำริ