กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ

ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันพระราชทานนาม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.40 น. ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี จำนวนพระ 19 รูป