ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561

ชมนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และกิจกรรมอื่นๆมากมาย ณ. หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ดูลายละเอียดที่  https://sites.google.com/pcru.ac.th/scienceweek2561