รายการบทความวิจัย

# บทความวิจัย
1 Study the Optimal Conditions for Biodiesel Production from Used Cooking Oil with Potassium Hydroxide Catalyst ดาวน์โหลด
2 Development of wood vinegar production from local wisdom in Phetchabun Province for organic agriculture utilization ดาวน์โหลด
3 Genetic Relationship of some Rice Varieties in Phetchabun Province Using Nucleotide sequence of rbcl genes ดาวน์โหลด
4 Comparison DNA in Dry Tamarind Leaves at Various Temperatures and Times Using Cellulose Matrix Card (FTA® Card) ดาวน์โหลด
5 ความต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มบาง Zn2TiO4 ที่เจือด้วย Fe ภายใต้การฉายแสงอัลตราไวโอเลต ดาวน์โหลด
6 Application of Dried Lime with Ginger Juice to Mosquito Larvae Control ดาวน์โหลด
7 การคำนวณหาการกระจัดและความเร็วของประจุเคลื่อนที่ภายใต้สนามไฟฟ้า ดาวน์โหลด
8 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน เชิงท่องเที่ยวเสมือนจริง จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ดาวน์โหลด