ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้วย IONIC AND ANGULAR FRAMEWORK

ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้วย Ionic and Angular Framework” ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม ๒๕6๑ เวลา 08.30 - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้น 3
22 สิงหาคม 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วม “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2560” ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมประกายทองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ต้องเข้าร
30 พฤษภาคม 2561รูปภาพกิจกรรม