รายละเอียดข่าวศูนย์วิทย์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา งานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  ได้เครื่อง UV/Vis Spectrophotometer SPECORD PLUS รุ่น 200 PLUS ยี้ห้อ Analytikjena มาใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงและค่า intensity ในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาว โดยงานศูนย์วิทยาศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการเเละวิธีการใช้งาน เครื่อง  UV/Vis Spectrophotometer  ให้กับผู้ที่สนใจ ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2561  โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม สามารถลงชื่อสมัคร ได้ที่  ลงชื่อสมัคร