ข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์

งานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้เครื่อง UV/Vis Spectrophotometer SPECORD PLUS ใหม่

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา งานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  ได้เครื่อง UV/Vis Spectrophotometer SPECORD PLUS รุ่น 200 PLUS ยี้ห้อ Analytikjena มาใหม่
29 มีนาคม 2561