รายละเอียดข่าวศูนย์วิทย์

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง เเละเครื่อง UV/Vis Spectrophotometer) สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่าง ยุคไทยเเลนด์ 4.0 " ในวัน พุธที่่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 เเละห้อง 16304 ชั้น 3 , ห้องชีววิทยา ชั้น 4 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
 

ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียน สมัครได้ที่  ลิงค์สมัครอบรม   (รับจำนวน 50 ท่านเท่านั้น)
(รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-717122 ต่อ 2705 )