รายละเอียดอุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์ กล้องโทรทัศน์สะท้อนเเสง
รายละเอียด ที่ตั้ง : ห้อง 212 สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ประเภท อุปกรณ์ทางฟิสิกส์
ห้อง -
ผู้ดูแล -
ผู้ควบคุม -