รายละเอียดอุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ ด้วยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์ฟชั่นแบบเปลวไฟ
รายละเอียด สเปกโตรสโกปีการดูดกลืนแสงของอะตอม (atomic absorption spectroscopy) เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณของโลหะในตัวอย่างต่างๆ
ประเภท อุปกรณ์ทางเคมี
ห้อง -
ผู้ดูแล -
ผู้ควบคุม -