รายละเอียดอุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์ ชุดแยกสารด้วยไฟฟ้า ฟาราเดย์
รายละเอียด ที่ตั้ง : ห้อง 206 สาขาฟิสิกส์
ประเภท อุปกรณ์ทางฟิสิกส์
ห้อง -
ผู้ดูแล -
ผู้ควบคุม -