ผลงานวิจัย


# ปี ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
1 2566 18 10
2 2565 16 12
3 2564 24 22