ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารนำโดย ผศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีฯ และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบผู้บริหารและคณาจารย์ ที่ห้องประชุมศรีชมภู อ
29 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 18

ผ.ศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้บริหาร ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสระน้ำหลังโรงอาหารหลังเก่า

ผ.ศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสระน้ำหลังโรงอาหารหลังเก่า ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ความร่มรื่น สร้างบบรยากาศให้สวยงาม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
23 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 27

ทีมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแนะแนวการศึกษาให้แก่ รร.หล่มสักวิทยาคม เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 ผ.ศ.นฤมล จันทร์มากับ ผ.ศ.ดรสุมาลี พิมพันธ์ุ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแนะแนวการศึกษาให้แก่ รร.หล่มสักวิทยาคม
22 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมการจัดสรรงบประมาณโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร และประธานหลักสูตรสาขาวิชา ร่วมประชุมหารือการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนิน โครงการแผนยุทธศา
11 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 61

ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคุณวรินธร ชาติสุภาพ นักวิทยาศาสตร์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่10 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคุณวรินธร ชาติสุภาพ นักวิทยาศาสตร์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 LABOR
10 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 54