ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบ นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบ นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวย
12 พฤษภาคม 2566 ผู้เข้าชม 12

ขอเชิญรับบริการนวดเพื่อสุขภาพ ฟรี!!! คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขอเชิญรับบริการนวดเพื่อสุขภาพ ฟรี!!! คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย"นวดโดยผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง" ตั้งแต่วันที่ 8-25 พฤษภาคม 2566 ติดต่อขอรับบริการได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือจองผ่าน link
9 พฤษภาคม 2566 ผู้เข้าชม 19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ทำบุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ทำบุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ.อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้รดน้ำ ขอพร อสจารย์ผู้ใหญ่ในคณะ
10 เมษายน 2566 ผู้เข้าชม 31


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่บัณฑิตอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2566

"PCRU Freshy Camp" โครงการเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่บัณฑิตอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้บริหารคณะ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ
11 พฤษภาคม 2566 ผู้เข้าชม 11

กองพัฒนานักศึกษได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา ในการนี้

วันที่ (13 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา ในการนี้ อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนั
13 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 45

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 4 มีนาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้มีความพร้อมเหมาะสมกับการทำงาน
4 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 50


รูปภาพกิจกรรม