ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ชุดโครงการบูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแคมเปญ 678 ของจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ยุภา คำตะพล
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 628,000.00 บาท
ปี : 2561
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร