ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการ คุณลักษณะของสมบัติจุดตรึงความต่อเนื่องแบบเอสเบต้า
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 29,400.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร