ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการ การศึกษาการสกัดน้ำมัน ปริมาณ คาเฟอีน สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 210,000.00 บาท
ปี : 2562
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร