ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การฟื้นฟูดินตามศาสตร์พระราชาด้วยพืชกระกูลถั่วในพื้นที่ปลูกกะหล่ำปลี
เจ้าของโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา แก้วกรม
ประเภทงานวิจัย : ประเภทโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยที่บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
แหล่งทุน : ทุนภายใน มรภ.พช.
งบประมาณ : 30,000.00 บาท
ปี : 2563
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร