ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านท่าช้าง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตจารย์สุภาพร วิสุงเร
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
แหล่งทุน : ทุนภายใน มรภ.พช.
งบประมาณ : 30,000.00 บาท
ปี : 2564
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร