ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : นวัตกรรมเจลสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุที่มีส่วนผสมจากถ่านเปลือกแมคคาเดเมียซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 62,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร