ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : นวัตกรรมการขับไล่นกและสัตว์ก่อความรำคาญด้วยวิธีการผสมผสาน
เจ้าของโครงการ : อาจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 38,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร