ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะขามแช่อิ่มด้วยกระบวนการเอสบีอาร์เพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมของชุมชน
เจ้าของโครงการ : อาจารย์พรทวี กองร้อย
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยประเภทงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชนท้องถิ่น งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
แหล่งทุน : ทุนภายใน มรภ.พช.
งบประมาณ : 70,000.00 บาท
ปี : 2566
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร