ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การศึกษาฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดและต้านการอักเสบของสมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกประคบ
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนนักวิจัยหน้าใหม่
แหล่งทุน : ทุนภายใน มรภ.พช.
งบประมาณ : 25,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร