ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : อัลกอริทุมเอ็กซ์ตร้าเกรเดียนต์เร่งความเร็วแบบใหม่เพื่อแก้อสมการแปรผันทางเดียวแบบเทียม
เจ้าของโครงการ : อาจารย์สุพรรษา น้อยนคร
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนนักวิจัยหน้าใหม่
แหล่งทุน : ทุนภายใน มรภ.พช.
งบประมาณ : 25,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร