ข่าวประชาสัมพันธ์

นที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบเกรียรติบัตร ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ช่วยเหลืองานจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการบริการประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มารับการฉีดวัคซีน ป้องการไวรัสโควิด 19 ที่ห้องประชุม อบจ.เพชรบูรณ์ โดยนักศึกษา กลุ่มนี้ ได้รับการฉีกวัคซีน ครบ 2 ครั้งแล้ว