ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์  ดร.ตรีนุช เอลลิส สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาตราจารย์