ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจประกวดคลิปสั้น
ในหัวข้อ “หลักสูตรสาขาวิชาของฉัน”
คุณสมบัติ : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คลิปสั้นระยะเวลาไม่เกิน 3 นาที
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ย. 2564
ประกาศผลสาขาวิชาละ 3 รางวัล
สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครตาม QR Code
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจงาน กิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือหมายเลขติดต่อ 056-717100 ต่อ 8213