ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปี 2565

และในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีคะแนนประกันคุณภาพการศึกษาสูงสุดซึ่งท่านคณบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว