ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่