ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พฤษภาคม ผศ.ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่