ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้เข้าร่วมเทศกาลอโวคาโดและกาแฟเขาค้อ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอโวคาโคคุณภาพ ณ ลานชมวิวตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่พัฒนาจากผลผลิตของอโวคาโดและกาแฟไปประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ ได้แก่ Avacado Oil Lipstick, Avocado Oil Lip Balm, Avocado Moisturizing Body Lotion, Avocado & Coffee Bean Soap, Avocado Tanaka & Coffee scrub soap, Avocado & Tanaka Soap, Avocado & Coffee Scrub Soap, Glycerrine Saop, French Green Clay Detox Maske, Moisturizing Cream Scrub และ Detox Scrub ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดรายได้และอาชีพภายในชุมชน