ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 กรกฏาคาม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พืชอัตลักษณ์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีหัวข้อ 1 การสกัดน้ำมันอโวคาโดและพัฒนาเป็นเครื่องสำอางค์ 2.การสกัดน้ำมันขิงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสำอางค์ 3.สารสกัดจากมะขามและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นครื่องสำอาง เพื่อให้ผุ้สนใจและผู้ประกอบการได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง