ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ชมรมถันยรักษ์ มรภ.เพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังซอง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และการลงแอพพลิเคชั่น BSE ให้กับชุมชนกลุ่มบ้านวังซอง