ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมถันยรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา พร้อมด้วยบุคลากร และสโมสรนักศึกษา ได้ให้ความรู้กับกลุ่มสตรี อ.หล่มเก่า ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 และให้ความรู้กับคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ