ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมชมงาน Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3  ในงานมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทักษะวิชาการทางการเกษตร ร่วมชมนิทรรศการ ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายให้ร่วมสนุก ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565
ณ แปลงทดลองทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์