ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นักศึกษาสาขาชีววิทยา เข้าร่วมกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soil : Where the food begins ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ โดยมี นายชนก มากพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลกปี 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ โดยนายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน หมอดิน และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงาน