ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร นำโดย ผศ.ดร.นฤมล จันทร์มา และ ผศ.เจษฎาพร ปาคำวัง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ในหัวข้อ “กระเป๋าดอกไม้ลอยได้”

ในงานมีกิจกรรมร่วมค้นพบเเละเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ ร่วมค้นหาคำตอบด้วยตนเองผ่านนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น

-นิทรรศการสื่อสัมผัส (Hands on Exhibition) ชุด Science For Fun จำนวนกว่า 60 ชิ้นงาน

-นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์ (Enjoy Science Career) กว่า 4 อาชีพ

-กิจกรรมมุมนักประดิษฐ์ (Maker Space) พื้นที่สำหรับปลดปล่อยจินตนาการ ตอน Survival to Tressure

-กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Laboratory) ในเรื่อง ใสปิ๊งไม่ทิ้งเชื้อ เเละตามรอยนักสืบ

-กิจกรรมเกมเเละของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (Hands-on Activities) เกม และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์กว่า 12 ฐาน

-กิจกรรมเปิดฟ้ามองดาว (Planetarium) ภาพยนตร์ดาราศาสตร์เเบบ Full dome

-นิทรรศการเปิดโลกพลังงานจาก กฟผ. เรื่อง Engy Energy Exploration

-การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในเรื่องของ "Sound about"

และนิทรรศการอื่น ๆ อีกมากมาย