ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่3 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ