ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 กันยายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการมุทิตาจิต เกษียนอย่างสำราญ 2566

โดยมีผู้เกษียนอายุราชการในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรธยา แป้นวงษา

และนางทองปาน ไทยช้อย