ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน หัวข้อการลดโลกร้อน​ การออกแบบบ้านร่มเย็น​ สู่การต่อยอดสร้างเศรษฐกิจชุมชน​ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์