ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยคณะทำงานจากส่วนภูมิภาค ที่ จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้มอบหมายให้ นางสุพิญญา เกิดโถ รองผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจประเมินสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพและด้านการบริการเพื่อสุขภาพอื่นๆ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี คณะทำงานจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ นางมนทิพา ทรงพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน นางสาวคัญฑมารา สิทธิไกรพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการการนวดไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย คณะทำงานจากกลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน พร้อมคณะทำงานจากส่วนภูมิภาค ได้แก่ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสุภาวดี ธรรมโกศล หัวหน้างานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นายภิเศก ศักดิ์เพ็ชร รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 นายพีรเดช รอดกสิกรรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในการขอรับรองเป็นสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภาพและข่าวจากกลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน