ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 มิถุนายน 2567

…………………. ………………….

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากร ได้นำตัวแทนสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ ณ บ้านวังร่อง ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเก็บข้อมูล สำรวจชุมชนสำหรับเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการวิศวกรสังคมต่อไป