ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มศักยภาพชุมชนด้าน “Soft Power“ ณ น้ำพุร้อนบ้านครูเพชรบูรณ์ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์