ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ม.ค.2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร

ได้พร้อมใจกันไปส่งความสุขมอบของขวัญ

เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บริเวณหน้าห้องคณบดี อาคารสำนักงานคณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่