ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วน

โดยพิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. การวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จากนั้น ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานลงนามถวายพระพร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดธูปเทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กราบบังคมทูลถวายพระพร จากนั้นกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา