ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการอบรม โครงการอบรมยกระดับความสามารถด้านดิจิทัจ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ Digital Literacy ณ.วันที่ 11 สิงหาคม 2563