ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ต.ค.2561 เวลา 09.30 น. ผศ. ดร.สำราญ ท้าวเงิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เป็นประธานเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ“ค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์” ให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านที่สนใจ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวเข้าสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยในอนาคต
โครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า ๓๐๐ คน