ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังอบรม การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังอบรม การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภ
20 กันยายน. 2565 ผู้เข้าชม 12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และการทำงานวิจัยในระดับนักเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และการทำงานวิจัยในระดับนักเรียน ตามโครงการ การพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรง
6 กันยายน. 2565 ผู้เข้าชม 33

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในรายการไลฟ์สด ผลิตภัณฑ์จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 รายการ President Variety ของดีท้องถิ่นเพชรบูรณ์ โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในรายการไลฟ์สด ผลิตภัณฑ์จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
26 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าชม 49


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังซอง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และการลงแอพพลิเคชั่น BSE ให้กับชุมชนกลุ่มบ้านวังซอง

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ชมรมถันยรักษ์ มรภ.เพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังซอง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย
25 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าชม 38

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรม และบูรณาการการเรียนรู้ งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 7

ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยบุคลากร และสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรม และบูรณาการการเรียนรู้ งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุ
22 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 109

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่
5 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 165


รูปภาพกิจกรรม