ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมออนไลน์ การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมออนไลน์ การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี
26 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าชม 29

ขอเชิญนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัฒกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น...รายละเอียดตามเอกสารแนบครับผม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ #นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4 #หรือนักศึกษาที่สนใจ
5 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าชม 49

ประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ “หลักสูตรสาขาวิชาของฉัน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ “หลักสูตรสาขาวิชาของฉัน” คุณสมบัติ : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิปสั้นระยะเวลาไม่เกิน 3 นาที สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ย. 2564 ประกาศผลสาขาวิชาละ 3 รางวั
2 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าชม 48


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 เมษายน 2561 ผู้เข้าชม 60

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมสุขภาพ” ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 มีนาคม 2561 ผู้เข้าชม 53

โครงการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และบูรณาการการเรียนรู้เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 "รวมพลังสร้างสรรค์ ผูกพันสามัคคี"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และบูรณาการการเรียนรู้เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 "รวมพลังสร้างสรรค์ ผูกพันสามัค
9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้าชม 55


รูปภาพกิจกรรม