ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอบรม การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยฯ ภายใต้ โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (UPSKILL/RE

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอบรม การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยฯ ภายใต้ โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (UPSKILL/RE
11 กรกฎาคม 2567 ผู้เข้าชม 4

การแข่งขันนำเสนอโครงการงานวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางระดับมัธยมศึกษา ในงานมหกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการขับเคลื่อน Soft Power

การแข่งขันนำเสนอโครงการงานวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางระดับมัธยมศึกษา ในงานมหกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการขับเคลื่อน Soft Power ดำเนินกิจกรรมโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00
9 กรกฎาคม 2567 ผู้เข้าชม 4

ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ได้เข้ารับมอบใบรับรองมาตรฐานสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพและด้านการบริการด้านสุขภาพอื่น ๆ

ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ได้เข้ารับมอบใบรับรองมาตรฐานสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพและด้านการบริการด้านสุขภาพอื่น ๆ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในงานมห
5 กรกฎาคม 2567 ผู้เข้าชม 14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มศักยภาพชุมชนด้าน “Soft Power“

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มศักยภาพชุมชนด้าน “Soft Power“ ณ น้ำพุร้อนบ้านครูเพชรบูรณ์ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
4 กรกฎาคม 2567 ผู้เข้าชม 14

งานมหกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการขับเคลื่อน Soft Power

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการขับเคลื่อน Soft Power ดำเนินกิจกรรมโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุม
4 กรกฎาคม 2567 ผู้เข้าชม 3


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่1 สร้างวิศวกรสังคม” ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รุ่นที่ 1

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่1 สร้างวิศวกรสังคม” ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวิช ลอยมา รองอธิการบดี
25 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าชม 34

ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากร ได้นำตัวแทนสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ ณ บ้านวังร่อง ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวั

ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากร ได้นำตัวแทนสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ ณ บ้านวังร่อง ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวั
20 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าชม 41

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการรับน้องรักพี่ สานสัมพันธ์อันดีแก่กัน

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการรับน้องรักพี่ สานสัมพันธ์อันดีแก่กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้โปรแกรมและสาขาต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา และเพื่อให้นั
16 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าชม 38

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดี ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมทั้
4 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าชม 71

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาsoft skills ผู้นำนักศึกษาและจัดทำเเผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาsoft skills ผู้นำนักศึกษาและจัดทำเเผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถ
23 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 61


รูปภาพกิจกรรม