ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารนำโดย ผศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีฯ และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบผู้บริหารและคณาจารย์ ที่ห้องประชุมศรีชมภู อ
29 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 18

ผ.ศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้บริหาร ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสระน้ำหลังโรงอาหารหลังเก่า

ผ.ศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสระน้ำหลังโรงอาหารหลังเก่า ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ความร่มรื่น สร้างบบรยากาศให้สวยงาม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
23 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 28

ทีมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแนะแนวการศึกษาให้แก่ รร.หล่มสักวิทยาคม เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 ผ.ศ.นฤมล จันทร์มากับ ผ.ศ.ดรสุมาลี พิมพันธ์ุ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแนะแนวการศึกษาให้แก่ รร.หล่มสักวิทยาคม
22 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 17


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ

สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้ความดูแลของส
1 ธันวาคม 2565 ผู้เข้าชม 10

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมชมงาน Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมชมงาน Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในงานมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทักษะวิชาการทางการเกษตร ร่วมชมนิทรรศการ ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายให้ร
29 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออกแนะแนวการศึกษาร่วมกับคณะต่างๆ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออกแนะแนวการศึกษาร่วมกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร เลย ชัยภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและสาขาวิชาที่เปิดการเ
11 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 48


รูปภาพกิจกรรม